Dječji vrtić Sesvetski Kraljevec

natječaj / Sesvetski Kraljevec / 2017

autori Danijela Tukić
Nino Virag
suradnik Petra Sambolić
lokacija Sesvetski Kraljevec
godina 2017
faza idejni
povrsina 2800 m2