stambene zgrade B2 + B3

narudžba / blok TKZ, Zagreb / 2007

Projekt za stambeno poslovni blok u Zagrebu, u sklopu DPU-a Črnomerec Centar. Stambeno poslovna zgrada, unutar koje su predviđeni po­slovni sadržaji poput staračkog ili studentskog doma, poslovni sadržaji uredskog tipa, zdravstveni sadržaji poput poliklinika, te stanovi u višim etažama etaža, do sedmog kata. Unutar bloka uređuje se javni park. Ispod zgrade je podzemna garaža.

autori Matija Vaniček
Nino Virag
investitor Črnomerec centar
lokacija blok TKZ, Zagreb
program stambeno poslovna zgrada
godina 2007
faza glavni
povrsina 37000 m2 nadzemno