Stambeno poslovna zgrada Tkalčićeva 85-89

natječaj / Zagreb / 2018 / 4. nagrada

autori Danijela Tukić
Nino Virag
suradnik Petra Sambolić
investitor Tkalča centar d.o.o.
lokacija Zagreb
godina 2018
faza idejni
povrsina 2000 m2