osnovna škola Špansko-Oranice

natječaj / Zagreb / 2005 / 1. nagrada

Glavni element je tri etaže visok kubus izdužen u smjeru SZ-JI, koji kao nositelj cijele kompozicije prati raster naselja. U njemu su u obliku jednostavnog dvotrakta smještene sve funkcionalne cjeline, osim učionica razredne nastave. Zbog očekivane buke sa dječjeg trga, glavno je krilo maksimalno odmaknuto prema sjeveru. Učionice razredne nastave smještene su u dvije etaže visokom krilu, koje čini drugi element kompozicije. Ono je zarotirano u odnosu na ostatak škole da bi se postigla idealna južna orijentacija. Rotacijom ovog krila u odnosu na glavno krilo dobiven je natkriveni atrij, putem kojeg hodnici dobivaju prirodno svijetlo. Unutar atrija nalazi se spuštanje na razinu podruma, gdje se nalazi ulaz u prostorije dvorane i sportskog kluba, za vanjske korisnike. Treći element čini prizemno krilo školske knjižnice, koja širokom nadstrešnicom usmjerava pješaka na glavni ulaz škole. Ovakav položaj knjižnice omogućava i njeno korištenje za potrebe cijelog naselja. Četvrti element čini djelomično ukopana trodjelna dvorana, koja je podrumom povezana sa školom tako da izvana djeluje, a što je i njenim vanjskim oblikovanjem dodatno naglašeno, kao zasebna cjelina.

autori Nino Virag
Matija Vaniček
investitor Grad Zagreb
lokacija Zagreb
program 24 razredne jedinice za 960 marljivih učenika + trodjena dvorana
godina 2005
faza izvedeno
publicirano Oris 50
Swisspearl Architectur 7
povrsina 7600 m2