poslovna zona Savska opatovina

natječaj / Zagreb / 2012 / otkup.

3 volumena = fleksibilnost etapnosti + fleksibilnost u djelomičnoj prenamjeni + fleksibilnost pri traženju partnera u investiciji ili prodaji pojedinog dijela + djelomično čuvanje vizura stambenog naselja prema sjeveru.

Objekti su podjednakih tlocrtnih gabarita, katnosti od 23-26 nadzemnih etaža. Takvim rjesenjem omogućava se postizanje maksimalno dozvoljenog gbp, uz maksimalnu fleksibilnost u etapnosti gradnje. Tlocrtne dimenzije sva tri objekta su takve da s jedne strane zadovoljavaju optimalan odnos neto korisne površine etaže i veličine jezgre sa stubištima i dizalima, a s druge strane između objekata omogućavaju dovoljno velik razmak da bi se budućem stambenom naselju, koje će se prema detaljnom planu nalaziti južno od područja obuhvata, zadržala što kvalitetnija vizura prema sjeveru.

Skygardeni, odnosno zeleni zimski vrtovi na višim etažama, osim u oblikovnom smislu, i u funkcionalnom smislu čine ove poslovne objekte specifičnima. Naime u njima su, osim elitnih ureda i soba za sastanke orijentiranih na ugodne zelene prostore, smješteni i uslužni sadržaji poput caffe bara, restorana, fitness centra, unutarnjeg bazena, i sl. Ti prostori uvelike obogaćuju boravak u objektima i čitavom uredskom dijelu povećavaju standard. Vizualna atraktivnost 'skygardena' dodatno je naglašena noću kad se vanjsko ostakljenje translucentnim folijama transformira u svjetleće reklame.

Osim fleksibilnosti u etapnosti gradnje, vodilo se računa i o fleksibilnosti u smislu prenamjene pojedinog objekta (bilo kojeg) ili jednog njegovog dijela u hotel. Projektirani rasponi skeletne konstrukcije omogućavaju jednostavnu i ekonomičnu prostornu reorganizaciju, a jezgra je projektirana tako da je jedno dizalo jednostavno može proglasiti servisnim. Svi sadržaji predviđeni u 'skygardenima' uklapaju se i u prostornu dispoziciju hotela.

Interaktivni zidovi / interaktivne fasade skygardena služe za pretvaranje velikih staklenih ploha fasada u ekrane za oglašavanje ili platna za projekcije videa. Tehnički to je folija tanka folija, koja se nalazi na staklenim plohama skygardenima, koje su orijentirane prema sjevernoj prometnici, istoku i zapadu. Tako je prostor za oglašavanje okrenut prema najvećem broju ljudi i mjestu gdje je njihova najveća prolaznost. Kroz dan, kada su skygardeni u službi zaposlenih u zgradi interaktivna fasada nije u funkciji i nesmetano propušta danje svijetlo. Razlika između tog i ostalih dijelova staklene fasade skygardena nije vidljiva. Velika rezolucija interaktivne folije omogućuje da slika koja se prikazije bude velike kvalitete, tako da prolaznici u blizini zgrade i oni koji prolaze okolnim prometnicama imaju dobru kvalitetu slike.

autori Nino Virag, dia
Matija Vaniček, dia
investitor Allegheny Financial d.o.o
lokacija Zagreb
godina 2012
faza idejni projekt
povrsina zona A
79.295 m2
56.150 m2

135.445 m2  ukupno

zona B
18.804 m2
14.376 m2

33.180 m2  ukupno