osnovna škola Kušlanova

natječaj / Zagreb / 2008

Natječajni rad za urbanističko arhitektonsko rješenje osnovne škole s dvodjelnom sportskom dvoranom. Osnovna zamisao koncepta bila je kako objektima zauzeti što manju površinu na ionako premaloj parceli, te omogućiti formiranje što većih zelenih površina, a da se pri tome nikako ne odstupi od nužne orijentacije sjever-jug, ovisno o zahtjevima pojedinog nastavnog područja. Dojam male izgrađenosti postigao se na dva načina: podizanjem škole na dva kata, te podzemnim povezivanjem škole sa sportskim dvoranama, čime postaju dva potpuno odvojena volumena. Škola i dvorane maksimalno su raznaknute kako bi se između njih formirao slobodan zeleni prostor.

autori Matija Vaniček
Nino Virag
investitor Grad Zagreb
lokacija Zagreb
program 16 razrednih odjela + dvodjelna sportska dvorana
godina 2008
faza idejni
povrsina 3500 m2