osnovna škola Ivanja Reka

natječaj / Ivanja Reka, Zagreb / 2006

Zgrada škole tlocrtno je pravokutnog oblika izrazito izdužena u smjeru istok-zapad i visine prizemlje i kat. Masivnost objekta razbijena je formiranjem unutrašnjih ozelenjenih atrija i oblikovnim elementom okvira koji "putuje" cijelim objektom i ostavlja dojam dinamičnosti.

Nižom visinom središnjeg trakta škole vizualno su odvojeni sjeverno i južno krilo. Volumen dvorane smješten je južno od zapadnog kraja škole, vodeći računa o planiranoj gradnji u dvije etape. S obzirom da su uz dvoranu planirani gospodarski prostori škole, moguće je odvijanje nastave za vrijeme dogradnje.

Nivo ulaza, odnosno prizemlja škole je na 2 m iznad postojećeg terena. Time je škola podignuta iznad statističke razine vode u vrijeme poplave (stogodišnja sigurnost je 1.5 m), a osim toga ublažena je visinska razlika škole u odnosu na Ivanjorečku ulicu.

autori Matija Vaniček
Nino Virag
suradnik Visualizationstudio
lokacija Ivanja Reka, Zagreb
program 24 razredna odjela + trodjelna sportska dvorana
godina 2006
faza projekt
povrsina 5500 m2