osnovna škola Čulinec

natječaj / Čulinec, Zagreb / 2005

Natječajni rad za urbanističko arhitektonsko rješenje osnovne škole za 960 učenika s trodjelnom sportskom dvoranom. Prostorna dispozicija nastavnih sklopova uvjetovana je težnjom prema maksimalnoj ekonomičnosti, te zadovoljavanje idealne orijentacije za svaku učionicu. Rezultat toga je izduženi dvotrakt u smjeru istok-zapad, sa orijentacijom učionica sjever-jug. Učionicama predmetne nastave na katu sa južnom orijentacijom zaštita od sunca rješena je fiksnim brise-soleil-ima, dok učionice razredne nastave štiti konzolna istaka kata. Sjeverni trakt visok je tri etaže, a južni dvije,a razlika u visini manifestirana je kosinom krova. Pomoću galerije drugog kata ostvareni su zanimljivi vizualni kontakti. Vizualni kontakt hodnika kata sa PVN-om ostvaren je preko jednosmjernog stubišta između prizemlja i kata. Na taj način se i prvi krak stubišta može tretirati kao dio PVN-a.

autori Matija Vaniček
Nino Virag
investitor Grad Zagreb
lokacija Čulinec, Zagreb
program 32 razredna odjela + trodjelna sportska dvorana
godina 2005
faza idejni
povrsina 4000 m2