poslovna zgrada Miramarska

natječaj / Zagreb / 2009 / otkup.

Projekt poslovne zgrade predviđa objekt visine 19 katova, s tri kata podzemne garaže. Dva volumena, horizontalni i vertikalni, od kojih je vertikalni postavljen uz Miramarsku ulicu i tvori njezino pročelje, vizualno su odvojene cjeline. Impostacijom na stupove donjeg dijela koji je funkcionalno povezan unutarnjim sadržajima s vertikalom, zgrada u cjelini dobija idejno - oblikovnu oživotvorenost.

Nova trgovačko-poslovna zgrada oblikovana je najsuvremenijim jezikom arhitekture današnjice: projektirana je funkcionalno, tako da iskoristi kvalitete okolnoga prostora (osobito vizura iz restorana na zadnjem katu) dok tlocrtna dispozicija proizlazi iz racionalnog i ekonomičnog projektiranja uredskih i trgovačkih prostora, te ispunjava sigurnosne uvjete suvremenog poslovanja.

Posljedica analize pješačkih pristupa su 3 ulaza, njihove pozicije i organizacija ulaznih hallova omogućavaju funkcionalno nadgledanje svih posjetitelja.

autori Nino Virag
Matija Vaniček
Vedran Ivanković
suradnik Niva inženjering - konstrukcija, Ipro inženjering - instalacije, Visualizationstudio - vizualizacija
investitor Miramare Centar
lokacija Zagreb
program poslovni neboder
godina 2009
faza projekt
povrsina 24000 m2