stambena zgrada POS

natječaj / Ludbreg / 2003 / 2. nagrada

Tri idejna polazišta bila su, primarno, prilagođavanje tradiciji podneblja /genius loci/ te maksimalno vrednovanje i korištenje ograničenih prostornih resursa, a sekundarno je atraktivnost prostora. Stambena zgrada je organizirana kao otvorena atrijska galerija, ali natkrita staklenim krovom kao zaštitom od atmosferilija. U njoj je smješten 31 stan i u prizemlju uredski prostor. Formirana je kao puni volumen sa kompozicijom prozora kao zidnim otvorima na tradiciji moderne dok su lođe formirane tako da djelomično izlaze iz gabarita kuće kao balkoni koji time omogućavaju izražajniji kontakt s okolinom. Pročelja su oblikovana po načelu suzdržano strukturiranog platna apstraktne artikulacije s horizontalnim i vertikalnim pomacima ravnina.

autori prof. Krešimir Kasanić
Matija Vaniček
Nino Virag
suradnik Dražen Josipović
investitor Republika Hrvatska
lokacija Ludbreg
program 30 stanova po programu POS-a
godina 2003
faza idejni
povrsina 4100 m2