Centar za posjetitelje - Lepoglava

natječaj / Lepoglava / 2015

Koncept zgrade centra za posjetitelje „Centar Pavlina“ u Lepoglavi proizašao je iz urbanističkog rješenja. Buduća zgrada centra za posjetitelje bit će dio postojećeg kompleksa koji se sastoji od župnog dvora, Pavlinskog samostana i crkve sv. Marije. Nova zgrada zatvara sjeverozapadni dio starog samostanskog kompleksa. Trenutno se na tom mjestu nalazi zgrada sagrađena nakon drugog svjetskog rata koja je namijenjena za rušenje. Lokacija je u povijesnom središtu grada te se nalazi pod konzervatorskom zaštitom čime su zadani strogo definirani uvjeti gradnje, pristupa, katnosti, visine, vizure.
Osnovna ideja koncepta zgrade bila je ostvariti što bolju povezanost nove zgrade s ostalim objektima kompleksa kao i povezanost prostora unutar same građevine. Centar će ipak služiti kao središnja polazna i povratna točka posjetitelja te će biti vazžan čimbenik oblikovanja vizualnog identiteta grada.
Zadani „L“ oblik i položaj unutar kompleksa sugerira otvaranje građevine prema središnjem trgu. Građevina je obučena u metalnu ovojnicu, fasadno platno apstraktne artikulacije, koja ju zatvara na obodnim stranama, prelazi preko krova i spušta se po unutarnjem pročelju do prizemlja što omogućuje otvorenost prostora u prizemlju prema trgu s kojim su usko povezani. Zabatnim stranama zgrada se u potpunosti otvara prema ostalim građevinama, na južnoj strani se kavana s terasom otvara prema glavnom ulazu u kompleks dok se s istočne strane višeetažni izložbeni prostor centra za posjetitelje otvara i usmjerava posjetitelje na dalje razgledavanje prostora pavlinskog samostana.
Ulaz u novoplaniranu građevinu smješten je u unutrašnjem uglu. Naglašen je podizanjem fasadne ovojnice i dvostrukom visinom čime je omogućeno dobro prirodno osvjetljenje i udobnost boravka u unutarnjim zajedničkim prostorima. Iz ulaznog prostora omogućen je jasan vizualni pregled smjerova kretanja u interijeru. Povezuje dvije osnovne funkcionalne cjeline: izložbeni prostor i prostor uprave. Višenamjenski ulazni prostor vizualno je povezan i sa vanjskim prostorom za boravak, trgom. Osim vizualne povezanosti prisutna je i simbolička povezanost. Ulazni prostor unutar zgrade funkcionira analogno vanjskom prostoru unutar kompleksa – odvaja i povezuje prostore različitih funkcija. Prostor samog trga služi kao mjesto okupljanja, boravka na otvorenom, različitih manifestacija i događanja, svojevrsna je ekstenzija unutarnjih sadržaja.
Važna stavka koncepta je i postizanje maksimalne adaptabilnosti i fleksibilnosti unutar zadanih cjelina. Izložbeni prostor, ulazni hall, dvorane i prostori za odvijanje radionica lako se mogu prilagoditi raznim potrebama i sadržajima koji se u njima budu odvijali. Nosiva konstrukcija od prefabriciranih betonskih elemenata / čeličnih elemenata / okvira u rasponu od 14 m na razmaku od 3,85 m omogućuje otvorenost prostora.
Svojim položajem kuća zatvara trg tri pristupa, zapadnim kroz koji se odvija pristup posjetitelja centru Pavlina, jugoistočnim koji vodi od središta Lepoglave do novonastalog trga i sjevernim kojim se povezuje s budućim sportsko rekreacijskim sadržajem.
Pješački i povremeni kolni promet odvija se obodno po trgu. Sam trg lišen je jakih intervencija radi maksimalne fleksibilnosti pri korištenju koju glavni gradski trg mora omogućiti.
Visinska razlika središnje plohe trga i ulaza u Pavlinski samostan formirala je stubište / tribine za sjedenje koje se mogu koristiti za minfestacije na otvorenom.
Trg je osvijetljen LED rasvjetom. Rasvjeta se pali postupno, najprije se u sumrak osvjetljavaju krošnje drveća i klupe, a zatim kako pada noć pali se glavna rasvjeta plohe trga. Intenzitet glavne rasvjete se od najslabijeg u zimskom razdoblju, srednjeg u ljetnom i punog intenziteta za vrijeme održavanja većih manifestacija.
Na podnu plohu trga apliciran je apstrahiran uzorak Lepoglavske čipke. Nenametljiv uzorak čipke, u potpunosti se doživljava s više strane trga, pri pogledu prema zgradi novog centra. Takvo oblikovanje trga poštuje tradiciju i prenosi je budućim posjetiteljima Lepoglave.
Postojeća vegetacija sačuvana je u najvećoj mogućoj mjeri. Kod ozelenjavanja se vodilo računa o tome da se koriste autohtone biljne vrste koje nisu zahtjevne za održavanje, a pridonose povećanju biološke raznolikosti i održivosti.

autori Dražen Josipović
Tamara Relić
Nino Virag
investitor Grad Lepoglava
lokacija Lepoglava
godina 2015
faza idejni
povrsina 2800 m2