stambene zgrade Kature

natječaj / Kature, Labin / 2008

Urbanističko arhitektonsko rješenje završetka naselja Kature u Labinu. Novi objekti svojim gabaritima i položajem u prostoru čine logičan završetak stambenog naselja u kontaktu s planiranom poslovno trgovačkom zonom sjeverno. Predviđena su 3 objekta, čiji se gabariti najbolje uklapaju u postojeću matricu naselja. Smjer i međusobne udaljenosti objekata, te njihovo izmicanje u prostoru, omogućavaju svakoj zgradi optimalnu orijentaciju i vizure. Objekti su projektirani uz stroge mjere za postizanje energetske učinkovitosti: smanjenje gubitaka topline iz zgrade, povećanje toplinskih dobitaka u zgradi, korištenje obnovljivih izvora energije, te povećanje energetske učinkovitosti i termoenergetskog sustava, čime se postiže komforno i zdravo stanovanje, izbjegavanje građevinskih šteta i smanjena potrošnja energije te ekonomičnost investicije.

autori Nino Virag
Matija Vaniček
Dario Jakovljević
suradnik Dražen Josipović: arhitektura, Petar Donjerković: niskoenergetski koncept
investitor grad Labin
lokacija Kature, Labin
program 60 stanova + poslovni sadržaji
godina 2008
faza projekt
povrsina 9370 m2