ESC tower

natječaj / Zagreb / 2011 / 2. nagrada

Projektni zadatak predviđa smještaj više različitih, ali međusobno bliskih namjena unutar jednog ili više objekata. Rješenje s dva dominantna visoka volumena, koji su međusobno povezani u nižim etažama, posljedica je hijerarhije i prirode traženih funkcija. Poslovni objekt i objekt hotela povezani su nižim objektom u kojemu su sadržane funkcije koje svakodnevno služe i poslovnim i hotelskim korisnicima. Dvorana za bankete, koja se jednostavno transformira u kongresnu dvoranu, tako ima direktnu vezu i uredskog dijela i hotela. Trgovački prostori smješteni su u prizemlju između dvije vertikale te na uglu kroz četri etaže poslovnog objekta. Krov nižeg volumena čina drvena paluba u dvije razine, s direktnim pristupom iz poslovne zgrade, hotela i s ulice. Sadržaji orjentirani na palubu - trgovine, lokali - daju tom prostoru javni karakter.

Inside-Out - Jedno od dva obavezna evakuacijska stubišta, sastavnog dijela jezgri (uglavnom unutarnjih dijelova visokih zgrada), izbačen je na pročelja, na način da se uobicajeno dvokrako dvosmjerno stubište, razvuklo u jednosmjerno, te se takvo dugo stubište, oko zgrade spiralno omotalo od vrha do prizemlja. Tako ono, osim funkcionalnog i sigurnosnog, postaje i oblikovni element zgrade.

Pročelje objekta tretirano je u dva plana. Prvi plan cini kontinuirana aluminijska fasada poslovnog tornja u pravilnom rasteru s naglašenim vertikalnim profilima u modulu 135 cm. Drugi plan čini uvučeno pročelje uz evakuacijsko stubište i pročelje hotela koje je oblikovano na jednak način.

Koncepcija, konstrukcija i vizualni identitet predstavljaju jednistveno objedinjenje elemenata prostora u kojem zgrada nastaje, suvremenih i ekonomičnih materijala, te promišljenog pristupa arhitektonskog oblikovanja u kojem je važna ravnoteža općih urbanističkih i specifičnih funkcionalnih projektantskih prostornih normi.

autor Nino Virag, dia
Matija Vaniček, dia
suradnik Visualizationstudio
investitor Letvica, d.o.o.
lokacija Zagreb
godina 2011
faza idejni
povrsina 57100 m2