daily news caffe

narudžba / Zagreb / 2007

autori Matija Vaniček
Nino Virag
investitor daily news caffe
lokacija Zagreb
program cafe bar
godina 2007
faza izvedeno
povrsina 140 m2