Novi Savski Toranj

natječaj / Zagreb / 2012

autor Nino Virag
investitor NOVI SAVSKI TORANJ d.o.o.
lokacija Zagreb
godina 2012
faza idejni
povrsina 35000 m2