Kontakt

NVA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 43a
10 000 Zagreb
Hrvatska

E-Mail: info (at) nva.hr
Phone: +385 (0)1 61 70 384

Matični broj: 02859734
OIB: 35814251776

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-12/3546-4
Član uprave: Nino Virag
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Račun: Privredna banka Zagreb, d.d. Sjedište: Račkoga 6, Zagreb, Hrvatska
Broj računa: HR32 23400 0911 1051 8315